حسابداری
چرا سیستم اجازه حذف یک کد حساب را به من نمیدهد؟
فقط 99 کد تفصیل تعریف کرده ام و ظرفیت سیستم تمام شده
گروه تفصیلی چیست؟
میخواهم اسناد یک روز را به یک سند تبدیل کنم
موقع ادغام اسناد با پیام خطا روبرو میشوم
در تراز پویا اطلاعات کامل نمایش داده نمیشود
اسنادی که ثبت کرده ام در گزارشها اثر ندارند
در گزارشها اعداد نشان داده نمیشود
گزارش روی مانیتور درست است ولی در چاپ ناقص است
چگونه می شود از وضعیت یک حساب تفصیلی در حسابداری مطلع شد؟
نحوه بستن سال مالی چگونه است؟
موقع بستن سال مالی سیستم پشتیبانگیری را انجام نمیدهد
چگونه سال جدید مالی را ایجاد کنم
روش صدور سند افتتاحیه چیست؟
انتقال اسناد بین دو دفتر
انبارداری
چه موقع به سیستم انبار نیاز داریم؟
چگونه گروه کالاها را چند سطحی کنم؟
طول کد کالا را چگونه میتوانم تغییر دهم؟
آیا امکان ثبت موجودی منفی برای کالا وجود دارد؟
آیا موجودی انبار را بصورت دائمی باید در مالی ثبت کرد یا ادواری؟
بعضي از اسناد در گزارشها نمايش داده نمي‌شوند
حواله های انبار چگونه قیمت دار میشوند؟
در گزارشها مغایرت به نظرم میرسد
ریالی کردن چیست؟
طبقه حساب چیست؟
مراحل ارسال سندهاي انبار به حسابداري
میخواهم یک کالا را حذف کنم ولی نمیتوانم؟
انتقال بین انبارها چگونه است؟
فروش
در فروش تخفيف و يا ارزش‌افزوده محاسبه نمي‌شود
بعضي از اسناد در گزارشات (انبار و يا فروش) نمايش داده نمي‌شوند
آیا سیستم انبار و فروش با هم ارتباط دارند؟
دریافت و پرداخت
هنگام سند زدن در پرداخت غيرنقد و اسناد پرداختني چك تعريف شده را در دو سطر براي انتخاب نمايش مي‌دهد.
مراحل ارسال سندهاي دريافت و پرداخت به حسابداري
برگشت سند دریافت و پرداخت از حسابداری
تفاوت اسناد پرداختنی و پرداخت غیر نقد چیست؟
حقوق و دستمزد
کم حساب کردن اضافه کاری و تعطیل کاری
ترك كار يا شروع به كار يك پرسنل در ليست حقوق يا ليست بيمه اعمال نمي‌شود
محاسبه بیمه و مالیات درست نیست
مدیریت سیستمها
آیا میتوانم ویندوزی را که برنامه بامداد روی آن نصب هست عوض کنم؟
موقع ورود به سیستم با مشکل مواجه میشوم
پیغام کلید نرم افزاری معتبر نیست یعنی چه؟