ایجاد سال مالی

برای ایجاد سال مالی جدید باید به برنامه مدیریت سیستم وارد شوید. این برنامه در مسیر نصب سیستم حسابداری بامداد قرار دارد

برای رفتن به این مسیر روی سرور، بر روی آیکون سیستم حسابداری کلیک راست کنید و مراحل زیر را بروید

1.properties

2.open file location

3.tools

4. accountingsetup.exe

رمز را وارد کنید و وارد برنامه شوید

سپس منوی دفاتر مالی را باز کرده و روی  آیکون ایجاد میانبر کلیک کنید

دفتر مالی مورد نظر را از لیست پایگاه داده انتخاب کرده و سال مالی را وارد کنید.کلید ایجاد را بزنید

آیکون سال مالی جدید روی صفحه شما ایجاد شده است