چرا سیستم اجازه حذف یک کد حساب را به من نمی دهد؟

هر کد حسابی که دارای گردش باشد، یعنی در اسناد به کار رفته باشد، دیگر امکان حذف ندارد. اگر میخواهید کد دارای گردش را تغییر دهید یا حذف کنید ابتدا باید کلیه اسناد مرتبط را به وضعیت پیش نویس تبدیل کنید. تغییر را در درخت حساب اعمال کنید، و سندهای مرتبط را اصلاح کنید. در نهایت دوباره سندها را به وضعیت موقت تبدیل کنید.

نکته: درخت حساب بین سالهای مالی مشترک است، پس اگر در سالهای قبل هم گردش داشته باشد قادر به حذف نخواهید بود