پیغام کلید نرم افزاری معتبر نیست یعنی چه؟

در نرم افزار حسابداری پس از نصب سیستم، کلید نرم افزاری جهت معتبر بودن نرم افزارتان در سیستم تعریف میشود

این کلید به نام کامپیوتر حساس است چنانچه نام کامپیوتر خود را در ویندوز عوض کنید این کلید نامعتبر میشود و هنگام کار با سیستم با مشکل روبرو می شوید هر نیم ساعت سیستم بسته میشود و بسیاری از چاپها کار نمیکنند

در این حالت یا نام کامپیوتر را به نام قبلی برگردانید یا برای دریافت کلید معتبر با پشتیبانی بامداد تماس بگیرید.