نحوه بستن سال مالی چگونه است؟

 

براي بستن سال مالي، اين اطمينان را بايد داشته باشيم كه ديگر هيچ تغييري در اسناد آن سال مالي نمي‌خواهيم بدهيم زيرا بعد از انجام مراحل بستن سال مالي اسناد دائم شده و ديگر قابل ويرايش و تغيير نيستند.

وارد منوي سال مالي شده گزينۀ بستن سال مالي را انتخاب مي‌كنيم. صفحه جديدي كه باز مي‌شود تمام مراحل انجام كار را نمايش مي‌دهد. با زدن دكمه انجام مرحله مراحل طي مي‌شوند.

- تهيه نسخه پشتيبان از اطلاعات (سيستم يك نسخه پشتيبان از برنامه مي‌گيرد)

- نهايي كردن تمام اسناد (صفحه فهرست اسناد باز مي‌شود كه از منوي بالا مي‌توان گزينه دائم كردن را انتخاب كرد بعد از تأييد گرفتن تمامي اسناد را دائم مي‌كند)

- جلوگيري از ايجاد سند دستي

- بستن حساب‌هاي موقت (يك صفحه باز مي‌شود، حسابهاي سود و زياني را انتخاب مي‌كنيم سپس بستن حساب‌هاي موقت را انتخاب كرده و در آخر تنظيم سند خودكار را مي‌زنيم)

- نهايي كردن اسناد بستن حساب‌هاي موقت (سند جديد حساب‌هاي موقت كه ايجاد شده است را دائم مي‌كنيم)

- صدور سند اختتاميه

- نهايي كردن سند اختتاميه (سند اختتاميه كه ايجاد شده است را دائم مي‌كنيم)

- تهيه پشتيبان نهايي از اطلاعات (سيستم يك نسخه پشتيبان بعد از انجام مراحل فوق مي‌گيرد)