میخواهم اسناد یک روز را به یک سند تبدیل کنم

از منوی اسناد وارد فرم ادغام اسناد شوید، روی  ادغام روزانه کلیک کنید. کلید ایجاد را بزنید تا در کل سیستم  همه اسناد دارای تاریخ یکسان به یک سند تبدیل شوند