موقع ورود به سیستم با مشکل مواجه میشوم

اگر هنگام ورود به سیستم با مشکل مواجه میشوید موارد زیر را کنترل کنید

 اطمینان از درستی نام کاربری و رمز ورود 

چک کردن کیبرد از نظر فارسی یا انگلیسی بودن یا بزرگ و کوچک بودن حروف

برقرار بودن ارتباط شبکه  بین ایستگاههای کاری و سرور