بیمه و مالیات در لیست درست نشان داده نمیشود

 

اگر در ليست حقوق بيمه يا ماليات را چند برابر نشان مي‌دهد وارد منوي سازمان شده، نوع استخدام را انتخاب مي‌كنيم در پارامترهاي مقداري، مشمول بيمه يا ماليات (هر كدام كه مشكل دارد) را باز كرده يك بار تيك بيمه پذير (در صورتي كه مشمول بيمه را باز كرده باشيم) يا تيك ماليات پذير (در صورتي كه مشمول ماليات را باز كرده باشيم) را برداشته ذخيره مي‌كنيم. دوباره تيك را زده ذخيره مي‌كنيم.

محاسبه حقوق را از حالت دائم به موقت برگردانید، مجددا دائم کنید تا محاسبات بروزسانی شوند.