ریالی کردن یعنی چه؟

در سيستم گزينه‌اي وجود دارد با نام ريالي كردن كه مفهوم آن اين است كه سندهاي انبار با توجه به مبلغي كه در رسيد وارد شده و نوع قیمت گذاری که در سیستم مشخص شده ، کالاها را قیمت گذاری کرده و در حواله انبار درج میکند.