در گزارش ها اعداد نمایش داده نمی شوند

برای رفع این مورد، به منوی زیر در ویندوز بروید

control panel----Region and Language

روی کلید زیر کلیک کنید

Additional Setting

روی فرمی که باز میشوذ پارامتری با عنوان زیر را پیدا کنید

Use Native digits

مقدار آن را به مساوی آیتم زیر قرار دهید:

Context