در تراز پویا اطلاعات کامل نمایش داده نمی شود

 

در صفحه تراز پویا، قسمت پایین سمت چپ نوعی فیلتر بر اساس نوع اسناد وجود دارد

کنترل کنید که  اسناد مورد نظر شما انتخاب شده باشند و کنار عنوانشان علامت تیک خورده  باشد