حواله های انبار چگونه قیمت دار میشوند؟

در رسیدهای انبار، کاربر قیمت خرید هر کالا را وارد میکند. اما در حواله انبار ستون قیمت خالی میماند تا سیستم بر اساس روش ارزش گذاری تعیین شده آن را محاسبه کند

برای آن که این محاسبه انجام شود لازم است آیکن ریالی کردن  از منوی حسابداری موجود در سیستم را کلیک کنید  و با زدن کلید جدید و انتخاب انبار عمل قیمت گذاری را انجام دهید