انتفال اسناد بین دو دفتر

اگر بخواهیم انتقال اسناد از یک دفتر حسابداری به دفتر دیگر داشته باشیم مراحل زیر را انجام می دهیم.

روی آیکون های یکی از برنامه های حسابداری بامداد کلیک راست کرده و روی properties  کلیک می کنیم و در پنجره باز شده روی دکمه open file location  که در تصویر پایین مشخص شده است کلیک می کنیم با این کار به محل نصب برنامه حسابداری می رویم.

در پنجره باز شده به فولدر tools  رفته و روی accounting tools   دبل کلیک می کنیم و با زدن رمز sa  وارد برنامه می شویم.

سپس در tab  انتقال اطلاعات روی آیکن انتقال اسناد کلیک کرده ، در قسمت مبداء با انتخاب تیک پایگاه داده اسم دفتر مورد نظر را انتخاب می کنیم. در پایین این قسمت سال مالی مورد نظر را انتخاب کرده و در قسمت از سند ، تا سند  محدوده مورد نظر برای انتقال اسناد را انتخاب می کنیم. در قسمت مقصد با انتخاب پایگاه داده دفتر مورد نظررا انتخاب می کنیم. در زیر سال مالی را انتخاب می کنیم که بعد از گذزاندن این مراحل به طور خودکار از سند تا سند نمایش داده می شود ( نکته : خود برنامه به طور خودکار از سند آخر شروع به شماره دهی میکند )