آیا میتوانم ویندوزی را که برنامه بامداد روی آن نصب هست عوض کنم؟

اگر به دلایل فنی مجبور به عوض کردن ویندوز خود هستید ابتدا از کلیه اطلاعات خود پشتیبان گیری کنید

داخل هر نرم افزار آیکون پشتیبانگیری وجود دارد. فایلهای پشتیبان را به جای دیگری منتقل کنید سپس برای تغییر ویندزو اقدام نمایید. گاهی برای برخی کاربران گزارشها و فایلهای اختصاصی هم نصب میشود. پس حتما به طور کامل فایلهای موجود در مسیر نصب برنامه بامداد را هم در جای دیگری کپی کنید،بعد از نصب ویندوز، نیاز به نصب مجدد نرم افزارهای بامداد و بازیابی اطلاعات خواهید داشت.