آیا امکان ثبت موجودی منفی برای کالا وجود دارد؟

در حالت عادي بله. سيستم اعلام مي‌كند كه با ذخيره اين سند موجودي كالا منفي مي‌شود و سپس در صورت تأييد كاربر سند ذخيره مي‌شود.

در صورت نياز كاربران سيستم اين قابليت را دارد كه در صورت منفي شدن موجودي كالا اجازه ذخيره سند را ندهد.